УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА СЬОГОДЕННЯ: КІЛЬКІСТЬ ЧИ ЯКІСТЬ


Анотація

Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» [1], ухвалений 2015 р., вважається вихідним пунктом початку реформ науки в нашій країні. У пункті 12 статті 1 виразно визначено, що наукова діяльність – це «інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження», а в пункті 22 цієї ж статті стверджується, що науковий результат – це «нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях інформації». Семантичною єдністю цих двох словосполучень є елемент новизни, саме він утворює сутнісний зміст як наукової діяльності, так і наукового результату.

Посилання

1. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення 1.12.2018).
2. Гриневич Л. МОН розробляє нову формулу фінансування вишів // Освіта. UA. 2018. 26 вересня. URL: http://osvita.ua/vnz/reform/61976 (дата звернення 1.12.2018).
3. Гриневич Л. Пріоритетні напрями змін у вищій освіті на 2018-2019 рр. // Урядовий портал. 2018. 26 січня. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/infographik/MON_prioritety_ new.pdf (дата звернення 1.12.2018). 4. Квіт С. Три з половиною роки після Революції Гідності // Дзеркало тижня. 2017. 25 жовтня.
URL: https://dt.ua/EDUCATION/reformuvannya-vischoyi-osviti-v-ukrayini-257581_.html (дата звернення 1.12.2018).
5. Трегуб Г. Реформа науки. З багатьма невідомим // Тиждень-UA. 2017. 19 грудня. URL: https:// tyzhden.ua/Society/205844 (дата звернення 1.12.2018).
6. QS World University Rankings: результати України // Освіта. UA. 2016. 6 вересня. URL: http:// osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/52222/ (дата звернення 29.11.2018).
7. Вебометричний рейтинг університетів світу // Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://bit. ly/2EKbsMf (дата звернення 29.11.2018).
8. Два українських виші включено до рейтингу Times // Освіта. UA. 2015. 1 жовтня. URL: http:// osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/47995 (дата звернення 1.12.2018).
9. Рейтинг ВНЗ країн BRICS & Emerging Economies // Освіта. UA. 2014. 4 грудня. URL: http://osvita. ua/abroad/higher_school/university-raitings/44349/ (дата звернення 1.12.2018).
10. Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року // Освіта. UA. 2014. 4 червня. URL: http:// osvita.ua/vnz/rating/60985/ (дата звернення 25.11.2018).
11. Курбатов С. Рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.
12. Conference 2018 «Beyond impact factor, h-Index and university rankings» // Science Switzerland. 2018. URL: https://naturwissenschaften.ch/topics/wescientists/activities/beyond_impact_factor_ conference_2018 (дата звернення 18.12.2018).
13. The growth of science: Implications for the evaluation and funding of research in Switzerland / Swiss Science Council SSC. 2018. URL: https://www.swir.ch/images/stories/pdf/en/Policy_Analysis_ SSC_2_2018_Growth_of_Science_WEB.pdf (дата звернення 18.12.2018).
14. Лутербахер С. Швейцария предлагает переосмыслить успех в науке // SWI. 2018. 17 грудня.
URL: https://www.swissinfo.ch/rus/sci-tech (дата звернення 18.12.2018).
15. Олексієнко О. Позбавлені ґрунту. Чому Україна відстає в інноваціях? // Тиждень-UA. 2017.
9 жовтня. URL: https://tyzhden.ua/Economics/201297 (дата звернення 1.12.2018).
16. Про основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки: Проект постанови Верховної Ради України від 15.06.2017 № 6591 / /Liga- Закон. 2017. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/DH53300A.html (дата звернення 1.12.2018).
17. Трегуб Г. Максим Стріха: «Наука лишається однією з найздоровіших сфер в Україні» // ТижденьUA. 2017. 14 грудня. URL: https://tyzhden.ua/Society/205843 (дата звернення 3.12.2018).
18. San Francisco Declaration on Research Assessment. URL: https://sfdora.org (дата звернення 3.12.2018).
19. Гришко Л. Молоді науковці в Україні: суперідеї та «голий ентузіазм»// Deutsche Welle. 2016.
2 вересня. URL: https://p.dw.com/p/1JuQc (дата звернення 15.12.2018).
20. Семигіна Т. Автономія vs бюрократизація університетської науки // Вісник АПСВТ. 2018. № 4.
С. 7-13.
21. Семигіна Т. Чому соціальна робота набуває зеленого кольору? // Вісник АПСВТ. 2018. № 2.
С. 11-27.
22. Dvoriak S., Karagodina O., Chtenguelov V., Pykalo I. Ten years of the opioid agonist therapy implementation experience in Ukraine. What further? (First part) // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 2. С. 39-54.
23. Global Social Work Statement of Ethical Principles /IFSW, 2018. URL: https://www.ifsw.org/globalsocial-work-statement-of-ethical-principles (дата звернення 15.12.2018).
24. Global Social Work Statement of Ethical Principles /IASSW, 2018. URL: https://www.iassw-aiets. org/2018/04/18/global-social-work-statement-of-ethical-principles-iassw / (дата звернення 15.12.2018).
25. Sobočan A. M., Bertotti T., Strom-Gottfried Kim Ethical considerations in social work research // European Journal of Social Work. 2018. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691 457.2018.1544117 (дата звернення 15.12.2018).
26. Барська Ю., Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: Результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна» // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 2. С. 77-92.
Опубліковано
2019-05-08
Номер
Розділ
Статті