«МИ РОЗПОВІМО ВАМ ПРАВДУ»: «ГОЛОС АМЕРИКИ» У СВІТОВОМУ ІНФОПРОСТОРІ (1940 РР. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)


  • Olga Sukhobokova National University of Kyiv
Ключові слова: «Голос Америки», медіа, інформаційна війна, іномовлення, пропаганда, західні радіостанції, «ворожі голоси».

Анотація

Метою даної публікації є комплексний огляд історії американської радіостанції «Голос Америки» від її створення у 1941 р. до початку ХХІ століття. Методологія наукового дослідження базується на поєднанні загальнонаукових і спеціальних історичних методів та таких принципів історичного пізнання як науковість, історизм, системність, об’єктивність. Спираючись на принципи історизму, системності й науковості вдалося простежити діяльність «Голосу Америки» та її причинно-наслідкові зв’язки з історичним і політичним контекстом, зокрема зовнішньополітичною лінією уряду США. При висвітленні діяльності радіостанції було застосовано принцип об’єктивності. Поряд з критичним аналізом джерельної бази це дозволило з’ясувати концептуальні засади роботи «Голосу Америки», її закономірності та окремі аспекти. Принцип системності допоміг сформувати цілісну картину діяльності мовника у 1940-х рр. – на початку ХХІ ст. Також, зважаючи на специфіку теми, було застосовано міждисциплінарний підхід, реалізований через використання категоріального апарату та науково-дослідного інструментарію інших суспільно-гуманітарних наук, зокрема політології. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше в українській історіографії здійснено спробу комплексного розгляду діяльності «Голосу Америки» впродовж його історії. У результаті дослідження авторка приходить до висновку, що радіостанція «Голос Америки» була і залишається важливою складовою політики США в світовому інфопросторі. При цьому вона не є речником певної владної чи суспільної групи, робота її журналістів та редакцій у формуванні інформаційного контенту є незалежною та ґрунтується на принципах журналістської етики. Це забезпечило мовнику репутацію незалежного і достовірного джерела актуальної та збалансованої інформації. «Голос Америки» зумів не лише успішно адаптуватися до якісних змін в інформаційному просторі в епоху глобалізації на зламі ХХ–ХХІ століть, а й перетворився на найпотужнішу мультимедійну систему, що має одну з найбільших аудиторій в світі.

Опубліковано
2020-01-28
Номер
Розділ
Статті