Онуфрієнко О. В.

Конвергенція публічного сектору з громадянським суспільством і сектором приватним: англо-американський та континентально-європейський полюси універсальної парадигми реформ публічного врядування у ХХІ ст. : Досвід компаративного дослідження, прогностичні сценарії, стратегії післявоєнної відбудови для України): монографія. / О. В. Онуфрієнко, Дніпро: Вид-во «ГРАНІ», 2022. 530 с.

ISBN 978-617-7351-77-0  

Монографія, засвідчуючи вихід компаративного напряму вітчизняної доктрини публічного врядування до нових наукових обріїв, підсумовує багаторічний досвід порівняльного дослідження світових, регіональних та національних парадигм реформ публічного сектору ХХІ ст., розглянутих у площині складної й актуальної проблематики взаємодії основних суспільних акторів - держави, громадянського суспільства та приватного сектору. Компаративний дослідницький апарат монографії скеровує наукову оптику на вивчення строкатої мапи світової практики публічного врядування та результатів її доктринального осмислення, яка звичайно залишається непомітною за вітчизняними маркувальними узагальнюючими формулами на кшталт «кращий світовий (європейський) досвід».

Відповідно до авторської концепції, якою запроваджено в науковий обіг цілу низку нових понять і термінів, у монографії вперше узагальнюються, систематизуються та комплексно інтерпретуються провідні концептуально-емпіричні підходи до визначення й тлумачення бажаних параметрів взаємодії публічного сектору, громадянського суспільства та сектору приватного, згенеровані сучасною континентально-європейською й англо-американською доктриною та актуальною практикою реформ публічного врядування. В результаті застосування цієї концепції вперше підтверджено авторську гіпотезу про наявність універсального тренду на конвергенцію основних суспільних акторів у розвинених країнах, де державу на інституціональному рівні репрезентовано органами публічного врядування в цілому та публічною службою зокрема, який, однак, розпадається на відмітні підходи, застосовувані відповідно в державах англосфери та у країнах ЄС. На основі отриманих нових даних спрогнозовано ймовірні наслідки стратегічного орієнтування України на ту чи іншу іноземну модельно-взірцеву основу.

Для науковців, які репрезентують науку публічного врядування, в тому числі для аспірантів і докторантів, для політиків і публічних  службовців, які цікавляться тенденціями практики реформ публічного сектору в зарубіжних державах та можливостями рецепції цього досвіду на вітчизняному ґрунті.

Опубліковано: 2022-09-26

Весь випуск