Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 292 с.
Досліджуються концептуальні засади оцінювання динаміки розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад. Розглядається зарубіжний досвід децентралізації, пропонуються інноваційні підходи, моделі та інструменти оцінювання розвитку та співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації, зокрема на основі моделі проектної зрілості, новітніх форм участі громадськості в управлінні та формуванні місцевих політик, у тому числі із застосуванням міжмуніципальної та мережевої взаємодії, підходи до формування та оцінювання громадянських та проектних компетентностей тощо.

Опубліковано: 2019-05-08

Materials