Серьогіна Т. В.

      Удосконалення системи надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади : монографія / Т. В. Серьогіна. – Дніпро: ГРАНІ, 2020. - 288 с.

ISBN 978-617-7351-71-8

Досліджуються питання методологічних засад децентралізації системи надання публічних послуг, аналізуються теоретико-методологічні засади в реалізації сервісної функції органів публічної влади, трансформаційні процеси в сфері надання послуг органами публічної влади, передумови децентралізації публічних послуг в Україні, пропонуються підходи до формування ефективної системи публічних послуг.
Стане в нагоді науковцям та практикам у сфері публічного управління, аспірантам та слухачам магістерських програм у освітній галузі
«Публічне управління та адміністрування».

Опубліковано: 2020-12-24