Сорокіна Н. Г.

Морально-етичні основи публічної служби в умовах трансформації влади в Україні : моногр. – Дніпро : ГРАНІ, 2020.  – 296 с.

ISBN 978-617-7351-70-1

У монографії систематизовано та узагальнено теоретичні підходи до розгляду морально-етичної проблематики в системі публічної служби; узагальнено зарубіжний досвід щодо етизації публічної служби з метою використання його структурних елементів у вітчизняній практиці; визначено роль етичної інфраструктури у процесі формування морально-етичних основ публічної служби; досліджено професійно-етичні аспекти особистості публічного службовця та на основі соціологічного дослідження з’ясовано особливості змін, які відбулися в ціннісних орієнтаціях публічних службовців за останні роки; проаналізовано морально-етичні характеристики в процесах професіоналізації та організації кар’єри публічного службовця; запропоновано шляхи відновлення довіри до органів публічної влади; запропоновано практичні рекомендації стосовно удосконалення процесу формування морально-етичних основ публічної служби.

Розрахована на науковців, слухачів, студентів, публічних службовців, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування.

Опубліковано: 2020-12-20