Тарасенко Т. М.
 Політична відповідальність у сфері місцевого самоврядування України : монографія /
Тетяна Миколаївна Тарасенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2020. – 402 с.

ISBN 978-617-7351-68-8

Розкрито особливості політичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування як форми публічної влади. Систематизовано та узагальнено теоретичні підходи до розгляду політичної відповідальності в міждисциплінарному науковому дискурсі та визначено публічноуправлінський контекст її дослідження в місцевому самоврядуванні. Розглянуто сучасний зарубіжний досвід запровадження політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні та історичний досвід України в цій сфері. Особливу увагу приділено аналізу політичної відповідальності в сучасній системі місцевого самоврядування в Україні.
Обґрунтовано перспективи розвитку політичної відповідальності на основі реалізації концепту «відповідальності» в системі європейських стандартів місцевого самоврядування, врахування дискреційності влади місцевого самоврядування, формування інституціональної поведінки виборних осіб органів місцевого самоврядування. Запропоновано ціннісно-цільову концепцію політичної відповідальності як чинник раціоналізації управління публічними справами в інтересах «місцевого населення».
Для слухачів, студентів, науковців, публічних службовців, депутатів місцевих рад, фахівців у сфері публічного управління.

Опубліковано: 2020-12-15