Бородін Є. І.
Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації в контексті розвитку : навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене / Є. І. Бородін. – Дніпро : Грані, 2019. – 176 с.

ISBN 978-617-7351-55-8

У виданні аналізуються державна молодіжна політика в Україні, молодіжне законодавство та парламентські слухання про становище молоді в Україні, органи управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді, державні молодіжні програми в Україні. Видання розраховано на працівників державних установ, що здійснюють державну молодіжну політику, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, науковців, представників молодіжних громадських організацій, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами молодіжної політики в Україні, у першу чергу на тих молодих громадян, задля яких вона здійснюється.

Ціна друкованого примірника: 93 грн

Опубліковано: 2019-12-30

Весь випуск