Право в публічному управлінні : навч. посіб. / В. Баштанник, А. Новак,  Є. Бородін [та ін.] ;
за заг. ред. В. В. Баштанника. – 2-ге вид. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 258 с.

ISBN 978-617-7351-54-1

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань правового регулювання публічного адміністрування. У посібнику містяться основні навчально-методичні матеріали для засвоєння теоретичних положень, вироблення вмінь та практичних навичок з дисципліни «Право в публічному управлінні» відповідно до тематичного плану, перелік питань для самостійного опрацювання слухачами, перелік рекомендованої літератури. Для підготовки слухачів за магістерською програмою всіх форм навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», аспірантів, а також для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Ціна друкованого примірника: 135 грн

Опубліковано: 2020-03-26

Весь випуск