Міжнародні стандарти місцевого самоврядування : хрестоматія упоряд.
Є. І. Бородін, С. А. Квітка, Т. М. Тарасенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 148 с.

ISBN 978-617-7351-56-5

Наведено перелік документів Ради Європи та її консультативного органу – Конгресу місцевої та регіональної влади Європи, в яких визначено стандарти місцевого самоврядування. Питання стандартів місцевого самоврядування входить до переліку тем дисципліни «Місцеве самоврядування в системі публічного управління». У хрестоматії представлено ключові акти щодо розвитку місцевого самоврядування, демократії участі на місцевому рівні, європейського транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Для слухачів усіх форм навчання магістерської програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Ціна друкованого примірника: 80 грн

Опубліковано: 2020-03-26

Весь випуск