Алексєєв В. М.
Взаємовідносини держави та суспільства : навч. посіб. / В. М. Алексєєв, Н. А. Липовська. – Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 172 с.

ISBN 978-617-7351-51-0

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст взаємовідносин держави та суспільства, досліджуються особливості розвитку громадянського суспільства, виділяється роль особистості у публічній політичній діяльності. Особливе місце відведено удосконаленню державно-громадських відносин у сучасному українському суспільстві. Адресується слухачам, політикам, працівникам управлінського корпусу, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, для яких політична діяльність має професійний та громадянський сенс як важливий феномен розвитку сучасного українського суспільства

Ціна друкованого примірника: 90 грн

Опубліковано: 2020-03-26

Весь випуск