Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. /  С. М. Серьогін, Є. І. Бородін,  К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. – Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 200 с.

ISBN 978-617-7351-48-0

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти управління персоналом в органах державної влади, що посідає чільне місце у системі підготовки управлінців нового покоління. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації, оцінювання результатів його діяльності, планування та розвиток кар’єри на державній службі, мотивація персоналу, формування та розвиток корпоративної культури, управління командами.

Ціна друкованого примірника: 105 грн

Опубліковано: 2020-03-26

Весь випуск