Липовська Н. А.
Психологія управління : навч. посіб. / Н. А. Липовська, І. В. Письменний. –Дніпро : ГРАНІ, 2019. – 198 с.

ISBN 978-617-7351-52-7

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст психології управління, обґрунтовано можливості застосування психології управління в практичній діяльності керівників; групова діяльність у системах управління; загальні та міжособистісні стосунки в колективах; керівництво і лідерство в структурах управління; психологія управлінських впливів; конфліктні ситуації в колективі і шляхи їх вирішення; управлінська діяль-ність в екстремальних ситуаціях; особливості невербальної психодіагностики. Дане видання може бути корисне для осіб, що вивчають публічне управління, мене-джмент у галузі юриспруденції, економіки, соціальної психології, соціології, а також для аспірантів, наукових і практичних працівників, що займаються проблемами публічного управління.

Ціна друкованого примірника: 105 грн

Опубліковано: 2020-03-26

Весь випуск