Квітка С. А. 

Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. А. Квітка. - Дніпро : "Грані", 2017. - 268 с.
Визначено особливості політичного впливу бізнесу на державу й суспільство в країнах розвинутої демократії і в умовах системної трансформації в Україні. На основі аналізу проблем функціонування інституту бізнесу сформульована сукупність теоретичних положень, що формують новий самостійний напрямок у науці державного управління, у рамках якого вирішується велика соціально значима наукова проблема інституціоналізації шляхів реалізації бізнес-співтовариством політичних цілей як однієї з базових підсистем цілісної суспільно-політичної системи суспільства. Комплексно розглянуті теоретичні підходи до обґрунтування місця бізнесу в сучасному демократичному суспільстві, особливостей його партнерства з публічною владою та громадянським суспільством, яке є рушійною силою соціальних перетворень в умовах глобалізації.
Для науковців, які працюють у галузі знань «Державне управління», викладачів, докторантів, аспірантів, співробітників системи публічного управління.

Опубліковано: 2018-07-02