Старушенко Г. А.
Статистична обробка даних в системі публічного управління : навч. посіб. / Г. А. Старушенко. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 144 с.

ISBN 978-617-7351-33-6

У навчальному посібнику надається методика аналізу даних за допомогою однієї з найбільш потужних і популярних програм статистичної обробки інформації – SPSS версії 17.0, що дозволить студентам набути практичні вміння з користування статистичними методами обробки інформації в економічних, маркетингових, соціологічних та інших прикладних дослідженнях. Докладно описуються основи роботи з пакетом SPSS, розглядаються структура та інтерфейс програми, описуються інструменти обробки й аналізу даних, методи їх збереження, експорту, переносу в інші редактори MS Office, а також способи табличного і графічного зображення отриманих результатів. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації

Ціна друкованого примірника: 77 грн

Опубліковано: 2019-07-01

Весь випуск