Липовська Н. А.
Публічна політика : навч. посіб. / Н. А. Липовська, І. В. Письменний. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 104 с

ISBN 978-617-7139-39-2

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної політики, обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політики, виділяється роль політичних інститутів у публічній політичній діяльності. Особливе місце відводиться оптимізації публічної політичної діяльності в сучасному українському суспільстві. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

Ціна друкованого примірника: 57 грн

Опубліковано: 2019-07-01

Весь випуск

Materials