Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад / за заг. ред. : С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 164 с.

ISBN 978-617-7351-36-7

Надані практичні рекомендації щодо організації та впорядкуванні діяльності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто питання створення органів управління громадою, особливостей функціонування об’єднаної громади в нових умовах, місця і ролі голови громади в організації діяльності ефективної роботи органу місцевого самоврядування, статусу і повноважень старости як представника інтересів територіальної спільноти, основних напрямів та шляхів реалізації об’єднаними громадами завдань щодо секторального розвитку (освіти, охорони здоров’я, безпеки, надання послуг та ін.). Для голів, заступників голів, старост об’єднаних територіальних громад, депутатів місцевих рад, інших представників органів місцевого самоврядування та громадського сектору.

Ціна друкованого примірника: 87 грн

Опубліковано: 2019-07-01

Весь випуск