Методологія публічного управління : навч. посіб. / уклад. І. В. Шпекторенко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 120 с.

ISBN 978-617-7139-37-8

У навчальному посібнику вміщено матеріали, що розкривають основні положення дисципліни «Методологія публічного управління». Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

Ціна друкованого примірника: 65 грн

Опубліковано: 2019-07-01

Весь випуск