Бобровська О. Ю.
Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, А. Б. Кондрашихін. – 2-ге вид., допов. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 238 с.

ISBN 978-617-7351-35-0

У навчальному посібнику викладено основні положення дисципліни «Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій». В навчальному посібнику розкрито теоретичні питання інвестування, складові інвестиційного клімату, правові та економічні аспекти управління, джерела формування інвестиційних ресурсів, сутність інноваційної форми інвестування економіки, основи проектування інвестиційних процесів та методику оцінки ефективності інвестицій, систему публічного управління інвестиційними процесами, основи державного впливу на іноземне інвестування в господарському комплексі країни, оцінки ефективності інвестицій. Акцент зроблено на особливостях застосування інвестиційних методик державного регулювання та практики досягнення результативності в інвестиційних процесах в регіонах. Наведено технологічні схеми здійснення інвестиційних операцій в різні об’єкти, що враховують національний досвід державного управління та іноземні традиції в сфері інвестування. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

Ціна друкованого примірника: 125 грн

Опубліковано: 2019-07-01

Весь випуск

Materials