ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ


  • Т. В. Маматова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • В. М. Молоканова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • І. А. Чикаренко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У навчальному посібнику аналізуються підходи та інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань, визначаються передумови та сутність сталого суспільного розвитку, розкривається зміст процесів та інноваційних технологій управління сталим розвитком. Наводяться цілі та результати вивчення теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю знань слухачів, список рекомендованих джерел (основної та додаткової літератури, інтернетресурсів). Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки галузі знань «Публічне управління та адміністрування», також може бути корисним для практичних працівників – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, що займаються дослідженнями проблем у сфері публічного адміністрування.

Опубліковано
2019-05-15