АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО


  • І. Д. ШУМЛЯЄВА Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • В. В. БАШТАННИК Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Анотація

У посібнику розкриваються основні питання теорії адміністративноправового регулювання, що включають загальнотеоретичні положення адміністративного права: предмет і метод регулювання, адміністративні норми та правовідносини, суб’єкти, які реалізують встановлений законодавством правовий статус, органи виконавчої влади, державні службовці. Розглядаються форми та методи управлінської діяльності, адміністративний примус, адміністративна відповідальність, провадження в справах про адміністративні правопорушення, забезпечення законності у сфері організації та здійснення публічного управління, засади адміністративно-правового регулювання в окремих сферах управління. Видання підготовлене для здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент», може бути корисним для магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.

Посилання

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
2. Кодекс України про адміністративне правопорушення від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
3. Кримінальний кодекс України : прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.
4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 р. № 794-VII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
5. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 берез. 2012 р. № 4572-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
6. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889VІІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
8. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квіт. 1999 р. № 586-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2365-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
10. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 черв. 2001 р. № 2439. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
11. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.
12. Про громадянство України : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2235-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
13. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
14. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: закон України від 25 берез. 1992 р. № 2232-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua.
15. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 берез. 2000 р. № 1550-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
16. Про оборону України : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
17. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
18. Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VІІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
19. Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
20. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
21. Положення про Міністерство юстиції України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 лип. 2014 р. № 228. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 22. Положення про Міністерство закордонних справ України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 берез. 2016 р. № 281. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
23. Положення про Міністерство внутрішніх справ України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 серп. 2014 р. № 401. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
24. Положення про Міністерство охорони здоров’я України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 берез. 2015 р. № 267. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
25. Положення про Міністерство молоді та спорту України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 лип. 2014 р. № 220. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
26. Положення про Міністерство освіти і науки України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовт. 2014 р. № 630. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
27. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 січ. 2015 р. № 32. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
28. Положення про Міністерство культури України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 верес. 2014 р. № 495. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
29. Положення про Міністерство інфраструктури України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 черв. 2015 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
30. Положення про Міністерство фінансів України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 серп. 2014 р. № 375. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
31. Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 квіт. 2014 р. № 197. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
32. Положення про Міністерство соціальної політики України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 черв. 2015 р. № 423. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
33. Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез. 2017 р. № 208. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
34. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 січ. 2015 р. № 32. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
35. Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 9 лип. 2014 р. № 294. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
36. Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 верес. 2015 р. № 667. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.
37. Положення про Державну екологічну інспекцію України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 квіт. 2017 р. № 275. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
38. Положення про Державну аудиторську службу України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 лют. 2016 р. № 43 . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
39. Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 лип. 2014 р. № 277. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
40. Положення про Державне агентство України з питань кіно Державне агентство України з питань кіно : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 серп. 2014 р. № 341. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua.
41. Про утворення Державної аудиторської служби України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 868. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
42. Положення про Державну фіскальну службу України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2014 р. № 236. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
43. Положення про Державну фіскальну службу України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2014 р. № 236. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
44. Адміністративне право України : підруч. : У 2 т. Т. 1. / редкол. : В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.
45. Адміністративне право України : підруч. : У 2 т. Т. 2. / редкол.: В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – 624 с.
46. Адміністративне право України : академ. курс: підруч. / В. Б. Авер’янов [та ін.] ; відп. ред. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2007. – 600 с.
47. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка [та ін.]. – Х. : Право, 2015. – 624 с.
48. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 446 с.
49. Віхров О. П. Теорія держави і права: курс лекцій : навч. посіб. / О. П. Віхров, І. О. Віхрова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 303 c.
50. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
51. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підруч. / В. К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
52. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс / Ю. А. Тихомиров. – М. : изд-во Тихомиров М. Ю., 2001. – 652 с.
Опубліковано
2019-05-13
Розділ
Materials