Home

 Шановні колеги!
 Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Державне управління та місцеве самоврядування».
 Журнал видається з 2009 року.

Тематична спрямованість: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування, формування державної політики, механізмів регулювання сфер діяльності, розвитку державної служби, питань децентралізації.
Періодичність: 4 рази на рік. 
Мова видання: українська, англійська. 
Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2414-4436 (Print)

Журналу «Державне управління та місцеве самоврядування» індексується в міжнародних наукометричних базах:
- Google Scholar;
-
 National Library of Ukraine Vernadsky; 
- Crossref