Home

Шановні колеги!
Вітаємо на сторінках збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування»!

Збірник наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування» заснований Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  у 2009 році.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. журнал включено до переліку фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління.

До публікації у журналі  приймаються неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання статті, які висвітлюють оригінальні результати досліджень з питань публічного управління та адміністрування.

Збірник «Державне управління та місцеве самоврядування» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – мають діяти відповідно до встановлених стандартів етичної поведінки та виконувати свої обов'язки. 

Тематична спрямованість: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування, формування державної політики, механізмів регулювання сфер діяльності, розвитку державної служби, питань децентралізації.

Членами редколегії є провідні науковці з України, Польщі, Естонії.

З умовами публікації та вимогами до оформлення матеріалів ви можете ознайомитись у розділі Інструкції для авторів.

Періодичність виходу номерів – 4 рази на рік.
Мова публікацій: українська, англійська.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2414-4436 (Print).

Збірник «Державне управління та місцеве самоврядування» розміщується в Національній академії ім. В. І. Вернадського.